Enschede – Usselerhalte

36 bedrijfsunits ‘De Westerval‘

Door de herontwikkeling een kavel op het bedrijventerrein Westerval Noord aan de Westzijde van Enschede, ontstaan er voor ondernemer(s) nieuwe kansen voor hun huisvesting of een uitbreiding naast de bestaande huisvesting.


Op het bedrijventerrein Westerval Noord realiseert De Marne Vastgoed twee bedrijfsverzamelgebouwen ‘De Westerval’, 36 bedrijfsunits in oppervlakte variërend van circa 50 m² tot circa 100 m². Deze units werden te koop aangeboden. De units zijn uitermate geschikt voor de stalling van een (hoge) camper, als opslagruimte of als beleggingsobject.

Verkoop: SnelderZijlstra Bedrijfsmakelaardij (http://www.snelderzijlstra.nl) – 053-4552222 – info@snelderzijlstra.nl