In uitvoering

Groningen – De Winschoter

12 bedrijfsunits ‘De Winschoter‘ Op de kruising tussen de Winschoterweg en Europaweg (ten Zuiden van Bornholmstraat 99) in Groningen ontstaan er voor ondernemer(s) nieuwe kansen

Meer informatie
In ontwikkeling

Enschede – Binnenhaven

56 bedrijfsunits ‘De Binnenhaven‘ Door de herontwikkeling een kavel op het bedrijventerrein Havengebied aan de Westzijde van Enschede, ontstaan er voor ondernemer(s) nieuwe kansen voor

Meer informatie
In uitvoering

Hattem – De Netelhorst

20 bedrijfsunits ‘De Netelhorst‘ Door de vrijgekomen bouwpercelen op het bestaande bedrijventerrein ’Netelhorst’ aan de noord-oostzijde van Hattem, ontstaan er voor ondernemer(s) nieuwe kansen voor

Meer informatie
In ontwikkeling

Angerlo – De Koppeling

32 bedrijfsunits ‘De Koppeling‘ Door de aanleg van het bedrijventerrein De Koppeling aan de Oostzijde van Angerlo, ontstaan er voor ondernemer(s) nieuwe kansen voor hun

Meer informatie
In uitvoering

Enschede – Usselerhalte

36 bedrijfsunits ‘De Westerval‘ Door de herontwikkeling een kavel op het bedrijventerrein Westerval Noord aan de Westzijde van Enschede, ontstaan er voor ondernemer(s) nieuwe kansen

Meer informatie